Konkurs wiedzy o aids.

IX Szkolny Konkurs Wiedzy o Aids zorganizowany przez pani± Ewelinę Kanieck± oraz pani± Małgorzatę Lis
odbył się w dniu 2 grudnia 2011 roku.
Wzięło w nim udział 45 uczniów, po trzech uczniów z każdej klasy wyłonionych w eliminacjach klasowych.
Każda klasa tworzyła swój zespół rywalizuj±cy z pozostałymi reprezentantami klas.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
przewodnicz±cy Dyrektor szkoły p.Ewa Pruska-Kazanowska
członkowie Przedstawiciel PSSE p.Zofia Patykowska
Pielęgniarka szkolna p.Anna Jędrasiak
Psycholog szkolny p.Ewelina Kaniecka
Nauczyciel wych. fizycznego p.Małgorzata Lis

Szkolny konkurs Wiedzy o Aids składał się z następujących zadań do wykonania przez każdy zespół klasowy:
KRZYŻÓWKA
Drużyny rozwi±zywały przygotowan± wcze¦niej krzyżówkę zwi±zan± z tematyką HIV i AIDS. Krzyżówka ta oceniana jest maksymalnie na 20 pkt.
PAKIET MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NT HIV I AIDS
Drużyny prezentowały przygotowane wcze¦niej pakiety materiałów informacyjnych na temat HIV i Aids. Pakiety te zostały ocenione od 1 do 5 punktów od każdego członka, a wiec maksymalna liczba punktów w tym zadaniu to suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji maksymalna liczba punktów 15.
ARKUSZ DOTYCZĄCY TOLERANCJI czas: 10 minut
Drużyny rozwi±zywały przygotowany wcze¦niej arkusz tolerancji związany z zachowaniami dyskryminującymi osoby chore na Aids lub zakażone wirusem HIV. Arkusz ten został oceniony maksymalnie na 12 pkt.
ŻYCZENIA DLA OSOBY ZASKAŻONEJ WIRUSEM HIV
Zadaniem każdej z klas było zredagowanie życzeń dla osoby zakażonej wirusem HIV, które zostały ocenione od 1 do 5 punktów (max. 5 pkt.).
HASŁO PRZEWODNIE PRZYSZŁOROCZNEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS czas:
Drużyny prezentowały wymy¦lone przez siebie hasła. Hasła oceniane były od 1 do 5 punktów (max. 5 pkt.). Hasło, które wygrało i zostanie hasłem przewodnim kolejnej jubileuszowej już edycji konkursu to:
JEDNA CHWILA, CAŁE ŻYCIE WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! autorstwa klasy IIA.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Drużyny losowały po jednym numerze pytania, na które (po wspólnym zastanowieniu się) odpowiadał przedstawiciel drużyny. Każda z delegacji klas wybierała pytanie z listy pytań. Komisja oceniała odpowied¬ i przyznała punkty (+5 w przypadku poprawnej odpowiedzi lub -5 punktów w przypadku błędnej odpowiedzi). Maksymalna liczba punktów do zdobycia w IX Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS wynosiła 62 punkty. Laureatami VII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Aids zostali:
I MIEJSCE: KLASA IIA 61 pkt. PRZEDSTAWICIELE:
1. Aleksandra Maćkowiak 2. Nina Rosiak 3. Daria Klepacz
II MIEJSCE: KLASA IIIE 59 pkt. PRZEDSTAWICIELE:
1. Justyna Cieplucha 2. Ewelina Sobolewska 3. Roksana Wojtas
III MIEJSCE: KLASA IIC 57 pkt. PRZEDSTAWICIELE:
1. Katarzyna Wojdal 2. Filip Ogrodowczyk 3. Natalia Ogrodowczyk
IV MIEJSCE: KLASA IIID 56 pkt. PRZEDSTAWICIELE: 1. Roksana Przewo¬niak 2. Łukasz Orzeł 3. Kamil Przygodzki
Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w IX Szkolnym Konkursie Wiedzy o Aids otrzymali dyplomy, ocenę cz±stkow± celujący z biologii i upominki ufundowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczn± w Łodzi. Uczniowie, którzy zajęli IV miejsce otrzymali dyplom i ocenę cz±stkow± bardzo dobry z biologii.
Równolegle z Konkursem Wiedzy o AIDS prowadzony w szkole był konkurs plastyczny związany z t± tematyk±. W konkursie tym wzięli udział zainteresowani uczniowie gimnazjum. Z przygotowanych prac wybrano 19 prac, które wzięły udział w finale. Komisja konkursowa wybrała trzy najciekawsze prace.
Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali ocenę celuj±cy ze sztuki, dyplom oraz upominki rzeczowe. Uczniowie, którzy zajęli IV miejsce otrzymali pami±tkowy dyplom.
Laureatami Plastycznego Konkursu AIDS zostali:
I MIEJSCE: plakat nr 13 Marlena Wach Roksana Wojtas
II MIEJSCE: plakat nr 2 Agnieszka Gabara
III MIEJSCE: plakat nr 1 Jadwiga Korzeniowska Weronika Kępka Justyna Lubarska
IV MIEJSCE: plakat nr 15 Magdalena Patyna Karolina Sobczak Magdalena Nowak