Zajęcia pozalekcyjne

Oto lista zajęć dodatkowych prowadzonych w naszym gimnazjum w II semestrze:

PONIEDZIAŁEK
GODZ. NR SALI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
730-815 6 Praca z uczniem słabym/zdolnym - historia Sylwia Dudek
815-900 25 Fakultet z języka polskiego dla III e. Dorota Zimoń
1355-1440 22 Fakultet z języka polskiego dla III d. Renata Chortyńska
1355-1440 8 Praca z uczniem słabym/zdolnym - matematyka Monika Kowalczyk
1355-1440
1445-1530
23 Zajęcia z uczniem zdolnym.
Chór.
Teresa Kroc
1445-1530 7 „Znam swoje prawa i obowiązki” (dwie godziny w miesiącu).- edb Dariusz Wojtysiak
1445-1530 11 Praca z uczniem słabym/zdolnym - chemia Bożena Turkiewicz
1445-1530 29 Koło Biologiczne. Anna Nowina -Sroczyńska
1445-1530 7 Praca z uczniem słabym/zdolnym - geografia Małgorzata Gawron
1445-1530 Sala fitness Fitness w szkole. Aneta Sentkowska
1445-1530
1540-1625
Sala
gimnastyczna
Piłka ręczna.
Piłka koszykowa.
Krzysztof Bołbot
WTOREK
GODZ. NR SALI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
730-815 22 Edukacja rówieśnicza – język polski Renata Chortyńska
730-815 7 Fakultet z geografii dla klas III Małgorzata Gawron
730-815 10 „Matematyka moja pasja”
– praca z uczniem słabym/zdolnym.
Eliza Maciaszek
730-815 9 Edukacja rówieśnicza – matematyka Elżbieta Lenic
1355-1440 31 Fakultet z języka angielskiego
dla klas III
Karolina Borkowska
1355-1440 30 Fakultet z języka angielskiego
dla klas III
Beata Lewy
1355-1440 24 Fakultet z języka angielskiego
dla klas III
Sylwia Wieczorek
1445-1530 11 Praca z uczniem słabym/zdolnym – chemia Bożena Turkiewicz
1445-1530 6 Projekt – CENTRES – przedsiębiorczość i kreatywność
w edukacji.
Sylwia Dudek
1445-1530
1540-1625
Sala gimnastyczna Piłka koszykowa. Ewelina Kaniecka
ŚRODA
GODZ. NR SALI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
730-815 9 Koło Matematyczne. Elżbieta Lenic
730-815 25 Praca z uczniem słabym/zdolnym -
j. polski
Dorota Zimoń
730-815 11 Praca z uczniem słabym/zdolnym - fizyka Witold Krzywański
730-815 Sala
gimnastyczna
Piłka nożna – dziewczęta. Łukasz Rusiecki
1355-1440 23 Praca z uczniem słabym/zdolnym - geografia Małgorzata Gawron
1445-1530 27b Fakultet z języka niemieckiego
dla klas III
Angelika Pawlak
1445-1530 10 Matematyka wokół nas. Eliza Maciaszek
1445-1530 26 Klub przyjaciół fotografii:
zajęcia fotograficzno - graficzne.
Anna Strzelecka
1445-1530

1540-1625
23 Koło Młodych Historyków.

Praca z uczniem słabym/zdolnym -
historia.
Ilona Janowska
1445-1530
1540-1625
Sala
gimnastyczna
Piłka siatkowa. Małgorzata Lis
CZWARTEK
GODZ. NR SALI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
730-815 25 Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego. Ilona Kuzik
730-815 29 Zajęcia wyrównawcze – biologia A. Nowina-Sroczyńska
730-815 11 Praca z uczniem zdolnym – fizyka. Witold Krzywański
730-815 31 Praca z uczniem słabym/zdolnym -
j. angielski
Karolina Borkowska
730-815 30 Praca z uczniem słabym/zdolnym -
j. angielski
Beata Lewy
730-815 Sala
gimnastyczna
Piłka nożna chłopców. Łukasz Rusiecki
1445-1530
1540-1625
biblioteka

biblioteka/
przedszkole
Koło Przyjaciół Biblioteki.

Gimnazjaliści czytają przedszkolakom.
Monika Majchrzak
1445-1530
1540-1625
11 Praca z uczniem słabym/zdolnym -
fizyka
Anna Rakowska
1445-1530 25 Spotkania z redakcją gazetki szkolnej:
„Ekspres Wagarowicza”.
Dorota Zimoń
1445-1530 26 Koło informatyczne:
Aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Anna Strzelecka
1445-1530 20 Grupa Literacka „Tygrysięta” Jarosław Andrasiewicz
PIĄTEK
GODZ. NR SALI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
730-815 21 Koło teatralne. Jolanta Niżnikowska
730-815 21 Koło teatralne. Małgorzata Grzelak
730-815 Sala fitnes Bezpiecznik. Krzysztof Bołbot
730-815 27a Fakultet dla klas III -
język niemiecki.
Marta Rembowska
730-815 8 Praca z uczniem słabym -
edukacja rówieśnicza z matematyki.
Monika Kowalczyk
815-900 22 Fakultet z języka polskiego dla III a. Renata Chortyńska
815-900 24 Fakultet z języka polskiego dla III c. Małgorzata Grzelak
815-900 21 Fakultet z języka polskiego dla III b. Jolanta Niżnikowska
815-900 27b Praca z uczniem zdolnym -
j. niemiecki (klasy 1)
Ilona Kuzik
815-900 27a Zajęcia wyrównawcze
z j. niemieckiego – kl.1d
Marta Rembowska
1300-1345 27b Zajęcia wyrównawcze
z j. niemieckiego
Angelika Pawlak
1445-1530 24 Praca z uczniem zdolnym -
j. angielski
Sylwia Wieczorek
1445-1530 20 Konsultacje filozoficzne Jarosław Andrasiewicz
SOBOTA
GODZ. MIEJSCE REALIZACJI RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
900-1200 Sala fitnes Koło Młodych Wolontariuszy. E. Kaniecka
A. Sentkowska
Godziny ustalone przez organizatora Zajęcia wyjazdowe Warsztaty plastyczne. Justyna Kózka
Godziny ustalane
w czasie środowych zajęć
Zajęcia plenerowe Klub przyjaciół fotografii - warsztaty fotograficzne (w zależności o aury) Anna Strzelecka