Z naszych doświadczeń

Praca w zreformowanej szkole jest swego rodzaju wyzwaniem dla każdego nauczyciela. W gimnazjum to nowe spojrzenie na edukację przyniosło do zrealizowania wcale niełatwe zadania.

Tym wyzwaniom musi podołać Nauczyciel XXI wieku. Bardzo ważne jest więc, aby zapewnić mu fachową pomoc i merytoryczną podpowiedź. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i proponujemy Państwu szkolny serwis edukacyjny pt. “Z naszych doświadczeń”. W jego ofercie znajdują się propozycje lekcji, które mogą się stać inspiracją do własnych poszukiwań rozwiązań metodycznych, ciekawe artykuły, a także przykłady programów autorskich opracowanych przez nauczycieli (na razie) naszego gimnazjum. Zachęcamy Państwa do współpracy i korzystania z naszej oferty, która będzie rozszerzana i stale aktualizowana. Jesteśmy otwarci na nowe twórcze rozwiązania.

Życzymy Państwu wielu interesujacych pomysłów i ciekawych doświadczeń na miarę Nowej Szkoły.

SCENARIUSZE

Przygotowując się do lekcji i opracowując scenariusz zajęć, często zastanawiałam się nad tym, co należy rozumieć przez pojęcie “konspekt”, a co kryje się pod hasłem “scenariusz”. Te rozterki były przyczyną ukończenia kursu "Ciekawe scenariusze, ciekawe lekcje" prowadzonego przez p. Jadwigę Wojciechowską. Prowadząca zajęcia zasugerowała, aby za scenariusz uważać bardzo dokładny zapis lekcji (z pytaniami nauczyciela i oczekiwanymi odpowiedziami uczniów), konspekt zaś jako ogólny plan zajęć lekcyjnych. Niezwykle ciekawie i kompetentnie prowadzone zajęcia zainspirowały mnie do opracowania pakietu scenariuszy zatytułowanych tak, jak nazwa kursu - "CIEKAWE SCENARIUSZE, CIEKAWE LEKCJE". W pakiecie tym znalazło sie pięć scenariuszy z języka polskiego, które można pobrać z tej strony:

 • Rozmawiamy o błędach językowych. -- pobierz scenariusz
 • Nasze imiona i nazwiska - dawniej i dziś. -- pobierz scenariusz
 • 17 IX 1939 roku w oczach historyków i poety - czy przebaczyć znaczy zapomnieć? -- pobierz scenariusz
 • Co się śniło Bajdale? - czyli jak człowiek walczy ze złem. -- pobierz scenariusz
 • Drogowskazy i znaki dla współczesnych, czyli o prawdach głoszonych w przypowieściach. -- pobierz scenariusz
 • Jolanta Niżnikowska

  Lekcja stanowi przykład zajęć interdyscyplinarnych, które łączą wiedzę matematyczną z polonistyczną. Przygotowując zajęcia należy pamiętać o tym, aby równoważyć treści z obydwu przedmiotów. Takimi wspólnymi obszarami dla obydwu tak odrębnych przedmiotów może być, np. symbolika liczb, które można spotkać w różnych tekstach literackich(np. 12 prac Herkulesa). Punktem wyjścia do proponowanych przez nas zajęć jest wiersz księdza Jana Twardowskiego pt. "Rachunek dla dorosłego". Słowem kluczem jest tu pojęcie "rachunek". Matematyk rozpatrzy je z punktu widzenia ekonomii. Dla polonisty słowo "rachunek" będzie pretekstem do rozważań natury literackiej, do odczytywania sensów przenośnych wiersza, jego symboliki. Celem, który powinien osiągnąć nauczyciel humanista, będzie uświadomienie uczniom, jak ważne jest w życiu dokonywanie właściwych wyborów i tworzenie adekwatnej do nich hierarchii wartości. Zajęcia interdyscyplinarne z pewnością uczą uczniów kojarzenia różnych zjawisk i patrzenia na nie w sposób wieloaspektowy. Uświadamiają młodym ludziom, że można łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki, nie tylko tak bliskich, jak historia, język polski, sztuka czy religia, ale także tak odrębnych i odległych, jak matematyka i język polski.

  "Rachunek dla dorosłego" Jana Twardowskiego - liryczny (ob)rachunek z samym sobą, czyli jak zmierzyć to, co niezmierzalne. -- pobierz scenariusz

  Jolanta Niżnikowska, Monika Kowalczyk

  *Będąc wychowawcą i prowadzacą zajęcia z "Wychowania do życia w rodzinie" zauważyłam, że ludzie maja problemy z okazywaniem uczuć, szczególnie tych pozytywnych. Dlatego też postanowiłam przeprowadzić zajęcia o uczuciach i sposobach ich okazywania. Zdecydowałam, że właściwym czasem, aby porozmawiać na ten temat jest Dzień Matki - ważny dla każdej mamy i jej dzieci. To doskonała okazja do pokazania swoich uczuć wobec innych. Scenariusz jest tak skonstruowany, że można go wykorzystac na godzinie wychowawczej i zajęciach z "Wychowania do życia w rodzinie"

  Ilona Janowska

  W naszej szkole w maju odbyła sie lekcja interdyscyplinarna, która łączyła wiadomości i umiejętności z języka polskiego i języka angielskiego. Jest to propozycja dla osób lubiących wyzwania i eksperymenty. Zachęcamy do jej przeprowadzenia.

  Renata Owczarek, Joanna Kwiatkowska

  Bycie wychowawcą to trudna sztuka, gdyż należy sprostać wielu wyzwaniom i oczekiwaniom. Życie stale przynosi niespodzianki w postaci problemów, które trzeba umieć rozwiązywać. Własnie praktyka podsunęła pomysł na zaprezentowane niżej scenariusze. Jeden dotyczy wizerunku grupy i tego, co ma wpływ na jego polepszenie. Natomiast drugi porusza ważne kwestie dotyczące asertywnosci.

  Renata Owczarek

  Chemia to przedmiot sprawiający uczniom wiele problemów. Nie jest to trudna dziedzina wiedzy, wymaga tylko systematycznej pracy. Należy zatem zachęcać młodzież do tego przedmiotu nie tylko poprzez zajęcia teoretyczne, lecz także stwarzając warunki, w których będzie mogła myśleć i szukać rozwiązań.

  Bożena Turkiewicz

  ARTYKUŁY

  Gmina Andrespol jako jednostka administracyjna powstała stosunkowo niedawno. Mimo to miejscowości wchodzace w jej skład mają bogatą przeszlość. Bedąc nauczycielkami historii i WOS-u postanowiłyśmy zebrać informacje na ten temat i napisać artykuł zawierający krótką historię gminy Andrespol. Jest on przeznaczony dla uczniów naszego gimnazjum i wszystkich zainteresowanych.

  Ilona Janowska, Grażyna Kowalczyk

  PROGRAMY AUTORSKIE

  Zajęcia teatralne wyzwalaja aktywność i budzą wiarę we własne możliwości. Młodzieży trzeba stwarzać warunki, w których będzie mogła myśleć, oceniać, szukać rozwiązań, działać. Samodzielne i twórcze zachowanie nie jest bowiem wartoscią gotową, która bez wysiłku przychodzi z wiekiem, lecz stanowi rezultat podejmowanego od młodego wieku "treningu". W tym treningu może pomóc program koła teatralnego.

  Jolanta Niżnikowska

  Uczeń zdolny to geniusz, którego pragnie każda szkoła. To on stanowi o jej prestiżu. Prezentowanty program pomoże Państwu zaplanować i skutecznie zrealizować pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym i zainteresowanym przedmiotem.

  Jolanta Niżnikowska